Вітання колективу кафедри

Вітаємо колектив кафедри “Облік і аудит” з отриманням першого сертифіката про акредитацію освітньо-професійної програми «Облік і аудит» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.