Склад кафедри

Немченко Валерій Вікторович

Немченко Валерій Вікторович

завідувач кафедри, професор

доктор економічних наук. Напрямок наукової діяльності: фінансово-економічна безпека підприємства, економіко-екологічні проблеми АПК, банківська діяльність, аудит. Викладає предмети: Гроші та кредит, Фінанси, гроші та кредит, Методологія наукових досліджень та методика викладання у ВНЗ. Науково-методична робота: є автором більше 100 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручників, в т.ч. з грифом МОН. Стажування/підвищення кваліфікації: Вища школа м. Седльце, Республіка Польща (COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA W SIEDLCE), 2020 р.

Купріна Наталія Михайлівна

Купріна Наталія Михайлівна

декан факультету Економіки, бізнесу і контролю, доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: наукові дослідження відповідно до держбюджетних тем ОНАХТ “Розвиток підприємств харчової промисловості в умовах глобалізацій них процесів в економіці України“ та “Методологія реструктуризації підприємств харчової промисловості в умовах впливу глобалізацій них процесів на економіку України“. Викладає навчальні дисципліни: Управлінський облік, Організація обліку, Облік і аудит. Науково-методична робота: є автором більше 120 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручника з грифом МОН, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Республіка Польща м. Ольштин Заклад вищої освіти "Вища школа інформатики та економіки", 2019 р.

Іванченкова Лариса Володимирівна

Іванченкова Лариса Володимирівна

професор

доктор економічних наук. Напрямок наукової діяльності: аудит та контроль забезпечення реалізації природозберігаючої функції підприємництва. Викладає навчальні дисципліни: Бухгалтерський облік, Облік в бюджетних установах, Внутрішньогосподарський контроль, Державний контроль. Наукова робота: є автором більше 60 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручника, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Вища школа м. Седльце, Республіка Польща (COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA W SIEDLCE), 2020 р.

Мельник Юрій Миколайович

Мельник Юрій Миколайович

Директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, професор

доктор економічних наук. Напрямок наукової діяльності: наукові дослідження щодо аналізу організаційного управління іноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Викладає навчальні дисципліни: Облік у банках, Облік і аудит операцій з цінними паперами, Інноваційний розвиток, Облік в галузях економіки. Науково-методична робота: є автором більше 40 наукових праць, методичних посібників та вказівок, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Республіка Польща м. Ольштин Заклад вищої освіти "Вища школа інформатики та економіки", 2019 р.

Антонюк Олег Петрович

Антонюк Олег Петрович

доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: використання статистичних методів і прийомів в економічному аналізі. Викладає предмети: Аналіз господарської діяльності, Організація і методика економічного аналізу, Статистика. Науково-методична робота: є автором більше 80 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручників, в т.ч. з грифом МОН, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: ТОВ «Чорноморська іграшка» м. Одеса , вул. Стовбова , 17, 2019 р.

Ощепков Олександр Петрович

Ощепков Олександр Петрович

доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: економічний аналіз механізмів стимулювання використання факторів виробництв. Викладає навчальні дисципліни: Статистика. Науково-методична робота: є автором більше 60 наукових праць, методичних посібників та вказівок, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: ТОВ «Чорноморська іграшка» м. Одеса , вул. Стовбова , 17, 2019 р.

Скляр Лариса Борисівна

Скляр Лариса Борисівна

доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: наукові дослідження щодо аналізу та діагнос¬тики екологічного управління підприємствами відповідно до держбюджетної теми ОНАХТ. Викладає навчальні дисципліни: Облікова політика підприємства, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Облік та звітність в оподаткуванні, Облік і аудит. Науково-методична робота: є автором більше 60 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручника, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Вища школа м. Седльце, Республіка Польща (COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA W SIEDLCE), 2020 р.

Ткачук Галина Олександрівна

Ткачук Галина Олександрівна

доцент

доктор економічних наук. Напрямок наукової діяльності: обліково-економічне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Викладає навчальні дисципліни: Аудит, Звітність підприємства, Фінанси підприємства, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Судово-бухгалтерська експертиза, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства. Науково-методична робота: є автором більше 80 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручника, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Вища школа м. Седльце, Республіка Польща (COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA W SIEDLCE), 2020 р.

Ступницька Тетяна Михайлівна

Ступницька Тетяна Михайлівна

доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: наукові дослідження відповідно до держбюджетних тем ОНАХТ "Економічні проблеми обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості". Викладає навчальні дисципліни: Статистика підприємства, Фінансовий аналіз, Організація і методика аудиту, Облік в зарубіжних країнах, Облік і аудит. Науково-методична робота: є автором більше 60 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручника з грифом МОН, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Республіка Польща м. Ольштин Заклад вищої освіти "Вища школа інформатики та економіки", 2019 р.

Євтушевська Ольга Олександрівна

Євтушевська Ольга Олександрівна

доцент

кандидат економічних наук. Викладає предмети: Фінансовий менеджмент, Податкова система, Бухгалтерський облік. Науково-методична робота: є автором більше 80 наукових праць, методичних посібників, вказівок та підручників, співавтором колективних монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Вища школа м. Седльце, Республіка Польща (COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA W SIEDLCE), 2020 р.

Тарасова Олена Валентинівна

Тарасова Олена Валентинівна

доцент

кандидат економічних наук. Викладає предмети: Фінанси, Фінанси, гроші та кредит, Страхування. Науково-методична робота: є автором більше 60 наукових статей, методичних посібників, вказівок, співавтором монографій та підручників. Стажування/підвищення кваліфікації: ТОВ «Чорноморська іграшка» м. Одеса , вул. Стовбова , 17, 2019 р.

Маркова Тетяна Дмитріївна

Маркова Тетяна Дмитріївна

заст. декана, доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: Механізм забезпечення ефективності розвитку теплонасосної енергетики в Україні. Викладає предмети: Бухгалтерський облік, Інформаційні системи і технології обліку, Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Науково-методична робота: є автором більше 30 наукових праць, методичних вказівок та співавтором монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Республіка Польща м. Ольштин Заклад вищої освіти "Вища школа інформатики та економіки", 2019 р.

Васьковська Катерина Олександрівна

Васьковська Катерина Олександрівна

доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості. Викладає навчальні дисципліни: Управлінський облік, Організація обліку. Науково-методична робота: є автором більше 30 наукових праць, методичних вказівок та співавтором монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Республіка Польща м. Ольштин Заклад вищої освіти "Вища школа інформатики та економіки", 2019 р.

Дойчева Каріне Саркісівна

Дойчева Каріне Саркісівна

старший викладач

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: удосконалення управління ефективністю діяльності підприємств виноробної промисловості. Викладає навчальні дисципліни: Облік в зарубіжних країнах, Фінансовий аналіз, Облік і аудит, Статистика підприємства. Науково-методична робота: є автором більше 30 наукових праць, методичних вказівок та співавтором монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: ТОВ ПТК «ШАБО», Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Шабо, вул. Дзержинського, буд.10, 2014 р.

Стасюкова Катерина Вікторівна

Стасюкова Катерина Вікторівна

доцент

кандидат економічних наук. Напрямок наукової діяльності: удосконалення управління ефективністю діяльності підприємств виноробної промисловості. Викладає навчальні дисципліни: Облік в зарубіжних країнах, Фінансовий аналіз, Облік і аудит, Статистика підприємства. Науково-методична робота: є автором більше 30 наукових праць, методичних вказівок та співавтором монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Вища школа м. Седльце, Республіка Польща (COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA W SIEDLCE), 2020 р.

Баранюк Христина Олександрівна

Баранюк Христина Олександрівна

старший викладач

кандидат економічних наук. Веде практичні заняття з курсів: Аудит, Судово-бухгалтерська експертиза, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві, Статистика. Науково-методична робота: є автором більше 20 наукових праць, методичних вказівок та співавтором монографій. Стажування/підвищення кваліфікації: Республіка Польща м. Ольштин Заклад вищої освіти "Вища школа інформатики та економіки", 2019 р.

Головаченко Людмила Михайлівна

Головаченко Людмила Михайлівна

зав. лабораторією

Стажування/підвищення кваліфікації: ЗАТ «Одесакондитер» Україна м. Одеса, 3-й Водопровідний провулок, буд.9

Мішіна Тетяна Олександрівна

Мішіна Тетяна Олександрівна

старший лаборант