Робочі та навчальні програми

Назва диcципліни Спец. Навчальна програма Робоча програма
1 Аналіз господарьскої діяльності 071 pdf pdf
2 Внутрішньогосподарський контроль 071 pdf pdf
3 Облік у бюджетних установах 071 pdf pdf
4 Облік на підприємствах малого біхнесу 071 pdf pdf
5 Основи права та університетська освіта 071 pdf pdf
6 Статистика 071 pdf pdf
7 Автоматизоване робоче місце бухгалтера 071 pdf pdf
8 Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 071 pdf pdf
9 Інформаційні системи і технології оціночної діяльності 071 pdf pdf
10 Комп’ютерний аудит 071 pdf pdf
11 Облік і аудит 073 pdf pdf
12 076 pdf pdf
13 Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 071 pdf pdf
14 Бухгалтерський облік 075 pdf pdf
15 Організація і методика аудиту 071 (маг.) pdf pdf
16 Облік у зарубіжних країнах 071 pdf pdf
17 Статистика підприємства 071 pdf pdf
18 Фінансовий аналіз 071 (маг.) pdf pdf
19 Страхування 073 pdf pdf
20 281 pdf pdf
21 Фінансовий ринок 071 pdf pdf
22 073 pdf pdf
23 Фінанси 051 pdf pdf
24 075 pdf pdf
25 076 pdf pdf
26 071 pdf pdf
27 Судово-бухгалтерська експертиза 071 pdf pdf
28 Облік зовнішньоекономічної діяльності 071 (маг.) pdf
29 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві 073 (маг.) pdf
30 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 071 (маг.) pdf
31 Звітність підприємства 071 pdf pdf
32 Аудит 071 pdf pdf
33 Фінансове право 071 pdf pdf
34 Аудит і оцінювання управлінської діяльності 281 (маг.) pdf pdf
35 Методи управлінського обліку 073 (маг.) pdf pdf
36 Організація бухгалтерського обліку 071 (маг.) pdf pdf
37 Основи бухгалтерського обліку 151 pdf pdf
38 Управлінський облік 071 pdf pdf
39 Адміністрування податків 071 pdf pdf
40 Бухгалтерський облік 051 pdf pdf
41 076 pdf pdf
42 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 071 (маг.) pdf pdf
43 Облік і звітність в оподаткуванні 051 pdf pdf
44 071 pdf pdf
45 076 pdf pdf
46 Облікова політика підприємства 071 pdf pdf
47 Фінансовий облік 1 071 pdf pdf
48 Фінансовий облік 2 071 pdf pdf
49 Фінанси, гроші та кредит 073 pdf pdf
50 076 pdf pdf

Викладачі кафедри повністю забезпечують методичними, мультимедійними матеріалами курсів, які передбачені навчальними планами. Всі матеріали можна знайти за посиланнями нижче.

Науково-технічна бібліотека Одеської національної академії харчових технологійЦентр дистанційного навчання ОНАХТ