Конференції 2017 року

 V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Економічні та соціальні аспекти розвитку України
на початку ХХІ століття»

 12–13 жовтня 2017 р.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, керівники підприємств і практики.

                                                           ≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

 • Економіка і розвиток галузей АПК.
 • Менеджмент, інвестиції та інновації в харчовому бізнесі.
 • Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.
 • Маркетинг та логістика в агропромисловій сфері.
 • Особливості функціонування експортних логістичних систем.
 • Маркетингові аспекти економічного розвитку.
 • Облік і статистика на підприємствах галузі.
 • Фінансово-економічна безпека підприємств харчової промисловості.
 • Енергетичний менеджмент в харчовому виробництві.
 • Екологічний менеджмент харчових виробництв.
 • Соціально-економічні аспекти формування громадянської відповідальності у студентської молоді.

Детальна інформація: https://www.onaft.edu.ua/uk/eco_soc

                    Запрошуємо викладачів ОНАХТ взяти участь у

                      48-й науково-методичній конференції
«Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення
для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів»
,

                           яка відбудеться 6-7 квітня 2017 року.

                                    ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Науково-методичне забезпечення навчального процесу (методологія, технології створення, інновації).
 • Технології самостійної навчальної роботи студентів.
 • Інформаційні технології навчання та дистанційна освіта.
 • Шляхи адаптації студентів до самостійної навчальної роботи.

Адреса сайту конференції: http://mv.onaft.edu.ua/konfer/glav?met=confer